Hopp til hovedinnhold

Ferskvann

Ressurser på miljolare.no relatert til emneordet «ferskvann»:

Aktiviteter

Er det nok oksygen i vatnet?
Er vatnet vårt surt?
Fisk i ferskvatn
Form og storleik
Forsøpling av vannmiljøet
Fritidsbruk av vannmiljøet
Fysiske inngrep i strandsona
Grunnvannskilder
Hvem forurenser vannet?
Kor næringsrikt er vatnet?
Kor salt er vatnet?
Pattedyr i og ved vatn
Plankton i ferskvatn
Planter i og ved ferskvatn
Temperatur og saltholdighet i vann
Undersøkje utsjånad og lukt
Variasjonar i temperatur og is
Vassføring, straum og erosjon

Fagstoff

Dyreplankton i ferskvatn
Elvar og bekker - livsnervane i naturen
Hvordan virker et pH-meter?
Inngrep og utslipp påvirker vassdragene
Innsjøar og dammar
Innvandring av ferskvannsfisk til Norge
Kalsium bufrer ferskvann
Kompendium for planteplankton i ferskvann
Kompendium for prøvetaking av fisk
Kulturminner tilknyttet vannmiljø
Planteplankton i ferskvatn
Planter i og ved ferskvatn
Påvekstorganismar i ferskvatn
Slik virker oskymeteret
Smådyr i ferskvatn
Spreiing av ferskvassorganismar - eit trugsmål mot mangfaldet
Vannets kretsløp
Vannlandet Norge - breer, snø og is
Verneverdier i vassdrag
Våtmark og myr - dei mest truga naturtypane våre
Ørekyte


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å