miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Vannressurser > Kor næringsrikt er vatnet?

Aktivitet:

Kor næringsrikt er vatnet?

Her skal dykk studere samanhengen mellom næringsinnhald, biologisk mangfald, fiskeproduksjon og vasskvalitet. Drøft vidare behovet for endring av næringstilførslane til vatnet.

Formål

Kartleggje næringsinnhaldet i vatnet, og sjå på samanhengen mellom dette og biologisk mangfald og vasskvalitet.

Gjennomføring

Ta vassprøver av vatnet i området med heilt reine vassprøveflasker. Flaskene bør vere skylde med fortynna saltsyre før bruk.

Resultater

Finn mengda av fosfor, nitrogen og nitrat i prøva, og legg dette inn i databasen saman med vurdering av næringsinnhaldet i vatnet.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Hovedgården ungdomsskole in Norway, (24.09.2014)
  2. Hovedgården ungdomsskole in Norway, (17.09.2014)
  3. Hovedgården ungdomsskole in Norway, (24.09.2014)
  4. Hovedgården ungdomsskole in Norway, (17.09.2014)
  5. Hovedgården ungdomsskole in Norway, (24.09.2014)

Prosjekter og kampanjer

  1. Pågående prosjekter og kampanjer som denne aktiviteten inngår i:
  2. Karlsvika naturskole