Miljolare.no

Registreringer

Livet i fjæra
24.05.2019
Ytrebygda skole
Sandholna (Bergen, Hordaland)
  
Livet i fjæra
26.05.2019
Ytrebygda skole
Sandholna (Bergen, Hordaland)
Pyntekrabber (Hyas)
 
Planteregistreringer
25.05.2019
Bergen katedralskole
Berekvam (Aurland, Sogn og Fjordane)
  
Planteregistreringer
25.05.2019
Bergen katedralskole
Berekvam (Aurland, Sogn og Fjordane)
Moser (Bryophytes)
Planteregistreringer
25.05.2019
Bergen katedralskole
Berekvam (Aurland, Sogn og Fjordane)
Frøplanter (Spermatophyte)
Fenologi på Nordkalotten
25.05.2019
School N 4,Terskyi
Umba, Terskyi (Murmanskaya oblast, Russland)
23.04.2019 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
 
Fenologi på Nordkalotten
25.05.2019
School N 4,Terskyi
Umba, Terskyi (Murmanskaya oblast, Russland)
19.05.2019 Første observasjon rødnebbterne
20.05.2019 Utsprunget blad rogn
13.05.2019 Første observasjon linerle
19.05.2019 Bladsprett (musøre) bjørk
09.05.2019 Første bitt stikkemygg
23.05.2019 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
06.05.2019 Første observasjon humler
29.04.2019: Snøen borte fra bakken
16.05.2019: Isfrie vann
 
Fenologi på Nordkalotten
25.05.2019
School ¹20, Nickel
Nikel (Murmanskaya oblast, Russland)
24.05.2019 Utsprunget blad rogn
 
Fenologi på Nordkalotten
24.05.2019
SamiAllaskuvla
Geađgejohka (Kautokeino - Guovdageaidnu, Finnmark)
24.05.2019 Blomstring tyttebær
24.05.2019 Første observasjon løvsanger
24.05.2019 Første observasjon blåstrupe
24.05.2019 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
24.05.2019 Første observasjon humler
10.05.2019: Isfrie vann
24.05.2019: Snøen borte fra bakken
Planteregistreringer
24.05.2019
Bergen katedralskole
Bergen sentrum - Heggebakken (Bergen, Hordaland)
Frøplanter (Spermatophyte)
Livet i fjæra
24.05.2019
Ytrebygda skole
Sandholna (Bergen, Hordaland)
  
Livet i fjæra
24.05.2019
Ytrebygda skole
Sandholna (Bergen, Hordaland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Livet i fjæra
24.05.2019
Ytrebygda skole
Sandholna (Bergen, Hordaland)
  
Livet i fjæra
24.05.2019
Ytrebygda skole
Sandholna (Bergen, Hordaland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Soppriket (Fungi)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Livet i fjæra
24.05.2019
Ytrebygda skole
Sandholna (Bergen, Hordaland)
  
1-15 av 208527 siste»»