miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Planter i og ved ferskvatn

Aktivitet:

Planter i og ved ferskvatn

Sump- og vassvegetasjonen er ein viktig del av det biologiske mangfaldet i ferskvatn. Vassvegetasjonen er og svært viktig for dyrelivet i vatnet, og verkar både som skjulestad og mat for ulike dyregrupper. Vassvegetasjonen er difor avgjerande for kva dyr ein kan finna i eit vatn. Plantene er ein viktig indikator på vasskvalitet, og kan brukast til å avgjera kor næringsrikt vatnet er.

Formål

Kartleggje plantelivet i og langs vatnet, og drøfte kva vegetasjonen har å seia for dyrelivet i og langs vatnet eller vassdraget.

Gjennomføring

Gå ut om seinsommaren eller tidleg på hausten når vegetasjonen er best utvikla. Vel ein avgrensa del av vatnet eller elva, og gjer dine registreringar der.

Resultater

Du registrerer kva artar du har sett, og korleis dei er utbreidd i vatnet. Aktuelt: Krypsiv skaper problemer i Sørlandsvassdragene. Du kan lese mer på sidene til Miljøstatus i Vest-Agder om Krypsivprosjektet.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Line Marie Poppe in Norway, (04.08.2019)
  2. Greåker videregående skole in Norway, (03.05.2018)
  3. Greåker videregående skole in Norway, (03.05.2018)
  4. Greåker videregående skole in Norway, (03.05.2018)
  5. Greåker videregående skole in Norway, (29.08.2017)

Prosjekter og kampanjer

  1. Pågående prosjekter og kampanjer som denne aktiviteten inngår i:
  2. Bergensvassdrag
  3. Levende vassdrag
  4. Namsenvassdraget