miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > Temperatur og saltholdighet i vann

Aktivitet:

Temperatur og saltholdighet i vann

Klima er været sett over lang tid, så forsøk på å forstå klimavariasjoner må basere seg på værobservasjoner som foregår på samme sted og på samme måte over lengre tid. Vann er både en hovedkilde til klimaforståelse og en viktig variabel i alle klimasystemer. Målinger av havstrømmer, vanntemperatur og innhold av næringssalter, oksygen og karbondioksid gir bidrag til forståelse av hvordan klimasystemene fungerer globalt, og om utvikling gjennom historien. En økning i havtemperaturen kan ha alvorlige konsekvenser for fiskerier og for løpene til de store havstrømmene, så dette er et viktig fordypningsområde.

Formål

Denne aktiviteten søker å bringe klimaproblematikken nærmere elevene ved å ta utgangspunkt i vannobservasjoner. En skole eller en klasse kan bygge opp sin egen klimastatistikk og få et virkelig og praktisk utgangspunkt for engasjement og læring om den globale klimautfordringen.

Gjennomføring

Vi måler her saltholdighet og temperatur i ferskvann eller saltvann. Ved å utføre jevnlige målinger kan man bygge opp en egen klimastatistikk. Jevnlige målinger over tid er nødvendig for å kunne undersøke om klimaet endrer seg på sikt eller ikke.

Resultater

Mål og rapporter vanntemperatur og -saltholdighet. Bruk samarbeidspartnerne og nettressurser oppgitt i aktivitetens bakgrunnsstoff (som for eksempel værsatellittbilder og værutviklingsimuleringer) for å knytte egne observasjoner til klimaforskningen.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Hjellestad skole in Norway, (02.11.2015)
  2. Leonie Johann in Norway, (09.10.2014)
  3. Hjellestad skole in Norway, (03.01.2014)
  4. Hjellestad skole in Norway, (22.11.2013)
  5. Hjellestad skole in Norway, (19.11.2013)