miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Vannressurser > Er det nok oksygen i vatnet?

Aktivitet:

Er det nok oksygen i vatnet?

I denne aktiviteten skal du kartleggje oksygentilhøva i vatnet. Oksygen er viktig for dyrelivet i vatnet, og overgjødsling av vatnet påverkar oksygeninnhaldet i overflatevatn og botnvatn.

Formål

Forstå samanhengen mellom oksygeninnhald og temperatur og korleis produksjon og nedbryting av organisk stoff påverkar oksygeninnhaldet.

Gjennomføring

Ta vassprøver, mål temperaturen i vatnet og finn ut kvar sprangsjiktet ligg.

Resultater

Oksygeninnhaldet i vatnet og kva målemetode som blei brukt legges inn i databasen.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Haukås skole in Norway, (04.12.2012)
  2. Haukås skole in Norway, (23.11.2011)
  3. Haukås skole in Norway, (23.11.2011)
  4. Haukås skole in Norway, (23.11.2011)
  5. Christi Krybbe skole in Norway, (27.10.2009)