miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Interessekonflikter > Fysiske inngrep i strandsona

Aktivitet:

Fysiske inngrep i strandsona

Har det vært store forandringer i strandsonen der du bor? Arealbruken langs sjø eller vassdrag har endret seg mye over de siste hundre årene. Hvordan har teknologi- og samfunnsendringer påvirket vår bruk av arealer? Hvilke langsiktige miljøkonsekvenser har dette hatt?

Formål

Forstå miljømessige konsekvenser av fysiske inngrep i strandsonen langs kyst og vassdrag.

Gjennomføring

Registrer inngrep og vurder deres samfunnsnytte og miljøkonsekvenser. Drøft diverse problemstillinger.

Resultater

Data for utstrekning av inngrep med vurdering av virkningsart og omfang.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no