miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Vannressurser > Hvem forurenser vannet?

Aktivitet:

Hvem forurenser vannet?

Drøft skadevirkninger av forskjellige typer forurensning på helse og miljø og hvordan forurensning minsker mulighetene våre for å bruke vannet til drikkevann, bading, fiske og så videre. Forstå sammenhengen mellom egen adferd, forbruk og belastningen på vannforekomstene. Diskutere hvilke tiltak som kan hjelpe mot de aktuelle forurensningstypene i området.

Formål

Kartlegge eventuell forurensning av ferskvann og saltvann. Få kunnskaper om forskjellige typer av forurensning og hvor forurensningene kommer fra.

Gjennomføring

Finn ut hvilke forurensningskilder som er av betydning i området. Bruk funn av vannets utseende, lukt og pH-verdi, vannplanter og bunndyr til å vurdere hvilken type forurensning som er det største problemet.

Resultater

Legg inn type forurensning og hvor mye som finnes av den.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Blindheim ungdomsskole in Norway, (23.04.2013)
  2. Blindheim ungdomsskole in Norway, (23.04.2013)
  3. Vøyenenga skole in Norway, (23.10.2008)
  4. Vøyenenga skole in Norway, (23.10.2008)
  5. Vøyenenga skole in Norway, (23.10.2008)