miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Ørekyte

Ørekyte

En fisk med uønsket økende utbredelse

Ørekyte er vår mest alminnelige karpefisk. Den tilhører den første gruppen av østlige innvandrere til Norge og er utbredt på Sør-østlandet, Trøndelag og i Finnmark. Imidlertid dukker den stadig opp i nye lokaliteter, både høyere til fjells og lengere mot vest. Et av de siste nye stedene er Jølstervann i Sogn og Fjordane. Den har ikke forekommet på Vestlandet før og i Jølster kan den komme til å gjøre stor skade for ørretbestanden. Ørekyte er en liten fisk (maksimum 8-12 cm) som lever i strandsonen og i grunne bekker. Den går ofte i stim og blir tallrik. Den er en viktig nærings-konkurrent til ørreten. Den spiser gjerne de samme næringsdyrene som ørreten, men tar dem mens de enda er for små for ørreten. Et eksempel på dette er for eksempel skjoldkreps som er viktig næring for ørret i mange høyfjellssjøer. Ørreten lar skjoldkrepsen vokse til den har fått en størrelse på kanskje en halv cm, mens ørekyten kan ta dem mens de er rundt milimeteren. Det har vært hevdet at ørekyten gjør stor skade for ørreten ved at den spiser ørret egg. Dette er ikke så sikkert. Ørret egg er godt nedgravd og det man finner av egg i magene til ørekyte kan være overskudd av egg som ikke er blitt nedgravd. For sportsfisket er det under ingen omstendighet ønskelig å ha ørekyte i vannet da det fører til redusert ørretbestand. Vanligvis gyter ørret i rennende vann, men i Jølster og en del andre steder på Vestlandet, gyter ørreten også på stille vann i innsjøer. Det er et viktig fiske etter ørret i Jølster, og mange frykter nå at ørretbestanden her vil bli ekstra skadelidende nettopp fordi ørekyten og ørretungene bruker det samme leveområdet inne i strandsonen. Ørekyte har alltid vært brukt som levende agnfisk. Selv idag, hvor dette er forbudt, må dette forekomme i stor utstrekning og være grunnen til at den snart er spredt over hele landet. Hvem som driver slik spredning vet man dessverre ikke. For VANDA-skolene på Sør- og Vestlandet og i Nordland er det viktig å rapportere funn av denne fisken slik at vi kan få et bilde av spredningen. Det hadde ellers vært ønskelig at vi alle var mer observante på fiskere som bruker levende agn og eventuelt anmeldte dem. Spredning av ørekyte er ikke ønsket og det å fjerne en art som først har etablert seg er så godt som umulig.

Ørekyte (Phoxinus phoxinus)