miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Variasjonar i temperatur og is

Aktivitet:

Variasjonar i temperatur og is

I Noreg vert dei fleste vatna islagde i løpet av vinteren. Temperatur- og isforhold i innsjøar og elver vil likevel variere frå stad til stad og endra seg frå år til år. Endringar i temperatur- og isforholda kan kome av tilfeldige svingingar i dei lokale vêrforholda, men dei kan òg koma av meir langsiktige klimaendringar. Aktiviteten går ut på å kartleggje forholda i ditt nærmiljø. Ved å samla data over fleire år, kan du følgje med på utviklinga over tid.

Verknadene av ein mogleg temperaturauke kan væra mange. Temperaturen er viktig for veksten hjå plantar og dyr, til dømes kan vatntemperaturen i stor grad styra vekstfarten til aure og laks.

Formål

Følgje med på temperatursvingingar og kartleggje isforholda. Sjå samanhengen mellom temperaturen og livet i vatnet. Diskutere årsaker til og verknader av globale temperaturendringar.

Gjennomføring

Mål temperaturen i vatnoverflata og eventuelt nedover i vatnet ved hjelp av ein vatnhentar med termometer. Skriv ned tidspunktet for islegging og isgang, og mål kor tjukk isen er.

Resultater

Data for eit spesifikt år som kan samanliknast med andre år for å sjå på utviklinga over tid.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Bjertnes videregående skole in Norway, (25.05.2012)
  2. Presterød ungdomsskole in Norway, (14.10.2008)
  3. Presterød ungdomsskole in Norway, (21.10.2008)
  4. Kongseik ungdomsskole in Norway, (09.09.2008)
  5. Kongseik ungdomsskole in Norway, (09.09.2008)

Prosjekter og kampanjer

  1. Pågående prosjekter og kampanjer som denne aktiviteten inngår i:
  2. Karlsvika naturskole