miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Vannressurser > Vassføring, straum og erosjon

Aktivitet:

Vassføring, straum og erosjon

Har skal de sjå på korleis straum og erosjon blir påverka av klimatiske og geografiske eller geologiske tilhøve. Korleis vi bruker området rundt vassdraget, mellom anna til jordbruk og regulering, er og ein del av aktiviteten.

Formål

Få kunnskapar om korleis vassføring, straum og erosjon påverkar plante- og dyrelivet og bruken vår av vassressursane.

Gjennomføring

Bruk ulike reidskap for å finne vatnet sin fart og vassføring. Vurder massetransport, vasstand, flaumhøgd og finn erosjonssår.

Resultater

Registrer fart og vassføring (formlar i rettleiinga), vasstand, snøhøgd, flaumhøgd og erosjonssår i databasen.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Siste registreringer

  1. Hop skole in Norway, (23.04.2013)
  2. Solobservatoriet in Norway, (30.08.2012)
  3. Eikeli videregående skole in Norway, (08.12.2009)
  4. Eikeli videregående skole in Norway, (08.12.2009)
  5. Eikeli videregående skole in Norway, (18.06.2009)