miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Avfall og gjenvinning > Forsøpling av vannmiljøet

Aktivitet:

Forsøpling av vannmiljøet

Vassmiljøet er sårbart for forsøpling og konsekvensane kan vere store. Denne aktiviteten gjev elevane moglegheit til å undersøkje og registrere søppel i og langs vassdraga eller kystområde.

Formål

Ein får kunnskap om korleis forsøpling skader området (både som eit estetisk problem og som forureiningsproblem). Tanken er at ein skal sjå samanhengen mellom forbruk, avfall og handsaming av avfall, og miljøtilstanden i området. I etterkant kan elevane drøfte aktuelle tiltak og korleis ein kan påverke gjennomføringa.

Gjennomføring

I denne aktiviteten skal det registrerast søppel i og langs vassdraget eller kystområde.

Resultater

Funna skal registrerast i skjema på nettstaden, og ein skal blant anna rapportere på ulike avfallstypar og mengde. Data kan gje interessant statistikk for eige område over tid eller samanlikningar med andre områder


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Siste registreringer

  1. Flaktveit skole in Norway, (07.06.2019)
  2. Damsgård skole in Norway, (05.05.2015)
  3. Oslofjordens Friluftsråd in Norway, (05.05.2014)
  4. Hop skole in Norway, (23.04.2013)
  5. Hop skole in Norway, (08.03.2013)

Prosjekter og kampanjer

  1. Pågående prosjekter og kampanjer som denne aktiviteten inngår i:
  2. Bergensvassdrag
  3. Karlsvika naturskole
  4. Levende vassdrag
  5. Namsenvassdraget