miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Pattedyr i og ved vatn

Aktivitet:

Pattedyr i og ved vatn

Menneska har hatt sterk påverknad på dei pattedyra som er knytte til vatn. Den norske kvalfangsten har vore diskutert i mange år. Det same gjeld selfangsten. I tillegg til direkte påverknad ved jakt blir dyra også påverka av endringar i fiskebestand og arealbruk. Det er særleg på grunn av den fine pelsen at ein har drive jakt på dei mindre pattedyra. Diskuter korleis menneska har påverka førekomsten av dei pattedyra de finn i området.

Formål

Kartleggje kva for større dyr som lever i og ved vatnet, sjå på samanhengen mellom førekomst og levetilhøve.

Gjennomføring

Noter alle pattedyra som blir registrerte under feltarbeidet, også dei som dykk får høyre om muntleg frå andre.

Resultater

Legg inn dei observarte dyra i og ved vatnet, daude dyr og sporteikn i databasen. Kommenter gamle opplysningar og menneskeleg påverking.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Siste registreringer

  1. Lone Lamark in Norway, (21.04.2023)
  2. Tove Olsen in Norway, (22.05.2022)
  3. Stryn vidaregåande skule in Norway, (27.04.2022)
  4. Stryn vidaregåande skule in Norway, (28.06.2018)
  5. Stryn vidaregåande skule in Norway, (06.06.2018)

Prosjekter og kampanjer

  1. Pågående prosjekter og kampanjer som denne aktiviteten inngår i:
  2. Bergensvassdrag
  3. Levende vassdrag
  4. Namsenvassdraget