miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Vannressurser > Er vatnet vårt surt?

Aktivitet:

Er vatnet vårt surt?

Surleiksgraden (pH) i eit vatn er bestemt både av naturleg avrenning frå

områda ikring vatnet og av sur nedbør og annan ureining.

Formål

Få kunnskapar om årsaker til forsuring og korleis livet i ferskvatn blir påverka av surt vatn, undersøkje behovet for lokale tiltak mot forsuring og eventuelt vere med på det kalkingsarbeidet kommunen driv for å redusere effektane av forsuring.

Gjennomføring

I denne aktiviteten skal du kartleggje surleiksgraden i vatnet, helst gjennom fleire målingar over fleire år. Ein enkel metode som gjev brukande pH-målingar, er måling med pH-komparator.

Resultater

Legg inn surleiksgraden i vatnet og nedbøren, kva djup vatnprøva er frå og kva for utstyr som er brukt i målingane.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Leksvik videregående skole in Norway, (31.05.2016)
  2. Leksvik videregående skole in Norway, (31.05.2016)
  3. Haukås skole in Norway, (04.05.2016)
  4. Haukås skole in Norway, (04.05.2016)
  5. Haukås skole in Norway, (04.05.2016)