miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Plankton i ferskvatn

Aktivitet:

Plankton i ferskvatn

I denne aktiviteten kan du undersøkje kva slags planktontypar som finst i innsjøen, og sjå det i samanheng med miljøtilhøva, mellom anna kor næringsrikt vatnet er.

Formål

Sjå på korleis dyreplankton speglar tilhøva i innsjøen, korleis forsuring, overgjødsling og andre organismar påverkar samansetjinga av plante- og dyreplanktonet.

Gjennomføring

Ein bør ikkje ta planktonprøver i strandsona, men helst over djupt vatn. Det er difor ein fordel å ha båt. Då kan ein få teke eit planktontrekk med planktonhåv frå djupt vatn og opp til overflata.

Resultater

Registrer fangstmetode, korleis artar og kor mange individar du har funne. Legg og inn andre dyr som har blitt samla inn. Diskuter menneskeleg påverking.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Stryn vidaregåande skule in Norway, (09.04.2024)
  2. Stryn vidaregåande skule in Norway, (02.06.2023)
  3. Stryn vidaregåande skule in Norway, (02.06.2023)
  4. Stryn vidaregåande skule in Norway, (02.06.2023)
  5. Stryn vidaregåande skule in Norway, (02.06.2023)