Hopp til hovedinnhold

Miljølære fra A til Å

Denne vegiseren er en alfabetisk emneordliste som hjelper deg til å finne frem til de ulike tema, aktiviteter, fagstoffartikler og data på miljolare.no. Ordene fører deg enten direkte til læringsressursene eller til en side med henvisning til flere ressuser relatert til emneordet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

AgderamfibierArtstreet
algeoppblomstringarealplanleggingavfall
algerarkeologiAvfall og gjenvinning

B

bakterierbilledkunstBrundtland-kommisjonen
barnearbeidBiologisk mangfoldBruttonasjonalprodukt - BNP
barnerepresentantbioteknologibunndyr
barnetråkkbiotopbyggeskikk
berggrunnenboligbygningsvern
bevaringbreerbærekraftig utvikling

C

CO2

D

dateringdrivhuseffektdyreplankton
Deltakelse og demokratidrivhusgasser
drikkevanndyreforedling

E

edderkoppdyrenergiET-kurve
edellauvskogenergiforbruketikk
ekstremværENØKeutrofiering
elevdemokratierosjonevertebrater

F

fartøyvernflaggermusforurensning
fattigdomfloraforvitring
faunaforbrukfoto
fenologiForbruk, ressurser og fordelingfotosyntese
ferdselForskningskampanjenfredning
ferskvannforsuringfriluftsliv
fiskforsøplingFriluftsliv og naturopplevelser
fjærafortettingfugler
fjærmyggfortidsminnerfunksjonshemning

G

generalisterglobaliseringgruvedrift
genmodifiseringgravstøttergrøntarealer
genteknologigrevling
gjennvinninggrunnvann

H

hagemarkHelse, inneklima og skolemiljøhundremetersbeltet
havstrømmerHuman Development Index - HDI
helsehummer

I

industrialiseringInnlandetis
inneklimainsekterIsopoda
innføring av arterInteressekonflikter
inngrepinternasjonale konvensjoner

J

jordas kornstørrelsejordbrukjordtyper

K

kalkingklimagasserkulturlandskap
kalsiumkommuneplankulturmiljø
karbonkompostkulturminneloven
kildesorteringkonsumenterKulturminner
kjemikalierkrepsdyrkystsonen
klimakrypdyr
Klima og luftkvalitetkulturlag

L

lavledningsevnelungekreft
leddyrluftkvalitetlynghei

M

magasinmeitemarkmiljømerking
matmeteorologimineraler
matproduksjonmiddelalderenmuggsopp
mattransportmiljøgifterMøre og Romsdal

N

NaturområdernedbrytereNOx
naturtypernedbørnår kommer våren?
naturvandringNordland

O

oksygenOsloozonlaget
oksymeterotolitter
ornitologioverbeskatning

P

pattedyrplanktonplanter
pHplanteforedlingplanter og dyr
piggsvinplantenæringsstofferprimærprodusenter
Plan- og bygningslovenplanteplanktonpåvekstorganismer

R

radioaktivitetreklamerullestol
radonRiksantikvarenrødlisten
regnRogaland
Regnsjekkenrovvilt

S

saltinnholdskoleveienstilhistorie
saltvannskrukketrollstrandeng
samiske kulturminnerskyerstrandsonen
satelittbilderslåttengstrandtyper
SEFRAK-registeretsoppstrøm
siktedypspesialavfallstråling
sjøpattedyrspesialistersur nedbør
skiltingsporfilmSvalbard
skolegårdensportegnsvevestøv
skolemiljøstedsnavnsystematikk
skolemiljøetsteinalderen

T

taksonomitettstedtrivsel
tangtorskTroms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku
taretrafikktrær
temperaturtrafikksikkerhetTrøndelag

U

universell utformingutslipp
utgravningerUV-stråling

V

vanndyrvassdragvideo
vannforsyningvassdragsreguleringViken
vannkraftvassføringvind
vannkvalitetveibyggingvær
vannrakettverneverdiværstasjon
VannressurserVestfold og Telemarkvårtegn
varmepumpeVestlandvåtmark

Ø

økofilosofiøkoprofilørekyte
økologisk kvoteøkosystem

Å

årringer