Hopp til hovedinnhold

Miljølære fra A til Å

Denne vegiseren er en alfabetisk emneordliste som hjelper deg til å finne frem til de ulike tema, aktiviteter, fagstoffartikler og data på miljolare.no. Ordene fører deg enten direkte til læringsressursene eller til en side med henvisning til flere ressuser relatert til emneordet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Agderamfibieravfall
AkershusarealplanleggingAvfall og gjenvinning
algeoppblomstringarkeologi
algerArtstreet

B

bakterierbiologisk mangfoldbunndyr
barnearbeidbioteknologiBuskerud
barnerepresentantbiotopbyggeskikk
barnetråkkboligbygningsvern
berggrunnenbreerbærekraftig utvikling
bevaringBrundtland-kommisjonen
billedkunstBruttonasjonalprodukt - BNP

C

CO2

D

dateringdrivhuseffektdyreplankton
Deltakelse og demokratidrivhusgasser
drikkevanndyreforedling

E

edderkoppdyrenergiET-kurve
edellauvskogenergiforbruketikk
ekstremværENØKeutrofiering
elevdemokratierosjonevertebrater

F

fartøyvernflaggermusforvitring
fattigdomflorafoto
faunaforbrukfotosyntese
fenologiForbruk, ressurser og fordelingfredning
ferdselForskningskampanjenfriluftsliv
ferskvannforsuringFriluftsliv og naturopplevelser
Finnmarkforsøplingfugler
fiskfortettingfunksjonshemning
fjærafortidsminner
fjærmyggforurensning

G

generalisterglobaliseringgruvedrift
genmodifiseringgravstøttergrøntarealer
genteknologigrevling
gjennvinninggrunnvann

H

hagemarkHelse, inneklima og skolemiljøhundremetersbeltet
havstrømmerHuman Development Index - HDI
helsehummer

I

industrialiseringInnlandetis
inneklimainsekterIsopoda
innføring av arterinteressekonflikter
inngrepinternasjonale konvensjoner

J

jordas kornstørrelsejordbrukjordtyper

K

kalkingklimagasserkulturlandskap
kalsiumkommuneplankulturmiljø
karbonkompostkulturminneloven
kildesorteringkonsumenterKulturminner
kjemikalierkrepsdyrkystsonen
klimakrypdyr
Klima og luftkvalitetkulturlag

L

lavledningsevnelungekreft
leddyrluftkvalitetlynghei

M

magasinmeitemarkmiljømerking
matmeteorologimineraler
matproduksjonmiddelalderenmuggsopp
mattransportmiljøgifterMøre og Romsdal

N

NaturområdernedbrytereNOx
naturtypernedbørnår kommer våren?
naturvandringNordland

O

oksygenOsloozonlaget
oksymeterotolitter
ornitologioverbeskatning

P

pattedyrplanktonplanter
pHplanteforedlingplanter og dyr
piggsvinplantenæringsstofferprimærprodusenter
Plan- og bygningslovenplanteplanktonpåvekstorganismer

R

radioaktivitetreklamerullestol
radonRiksantikvarenrødlisten
regnRogaland
Regnsjekkenrovvilt

S

saltinnholdskoleveienstilhistorie
saltvannskrukketrollstrandeng
samiske kulturminnerskyerstrandsonen
satelittbilderslåttengstrandtyper
SEFRAK-registeretsoppstrøm
siktedypspesialavfallstråling
sjøpattedyrspesialistersur nedbør
skiltingsporfilmSvalbard
skolegårdensportegnsvevestøv
skolemiljøstedsnavnsystematikk
skolemiljøetsteinalderen

T

taksonomitettstedTroms
tangtorsktrær
taretrafikkTrøndelag
Telemarktrafikksikkerhet
temperaturtrivsel

U

universell utformingutslipp
utgravningerUV-stråling

V

vanndyrvassdragvideo
vannforsyningvassdragsreguleringvind
vannkraftvassføringvær
vannkvalitetveibyggingværstasjon
vannrakettverneverdivårtegn
VannressurserVestfoldvåtmark
varmepumpeVestland

Ø

økofilosofiøkoprofilørekyte
økologisk kvoteøkosystemØstfold

Å

årringer