miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Tema: Biologisk mangfold


Biologisk mangfold

Biologisk mangfold er populært sagt naturens mangfold. Variasjonen i naturen kan måles og beregnes på tre ulike nivå: arveanlegg, arter og økosystemer. Norge har sluttet seg til den globale konvensjonen om vern og bærekraftig bruk av alt biologisk mangfold. Vi oppfyller våre forpliktelser til konvensjonen blant annet gjennom Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold.


Nyheter

Biomangfolddagen 2012: snegler (24.02.2012)

Alle har et forhold til snegler. De finnes med og uten hus, er bitte små eller ganske store, og skaper ofte mer frustrasjon enn glede. Kjennskapen til artenes utbredelse i Norge er dårlig, og vi trenger hjelp fra norske skoler til å kartlegge dem.

Still spørsmål her
Spør en ornitolog (08.04.2005)

Nå kan du stille fuglespørsmål til en ornitolog. Her kan du også lese hva andre har spurt om, og fått til svar.

Artikler

Nettverk for miljølære:
Mangfoldet skal sikres gjennom vern og bærekraftig bruk
Naturens mangfold er en del av jordas fellesressurs som kan bevares både gjennom vern av områder og arter og ved bærekraftig bruk.

Nettverk for miljølære:
Naturens mangfold er jordas rikdom
Hva er hensikten med naturens mangfold? Over 100 av jordas arter forsvinner trolig hver dag, og mange flere står i faresonen.

Nettverk for miljølære:
Mangfoldet minker
At arter dør ut og nye kommer til, er ledd i en naturlig prosess. Det bekymringsfulle i våre dager er at utryddelsestempoet er så høyt på grunn av menneskets storstilte endringer av jordas økosystemer.

Nettverk for miljølære:
Hva truer mangfoldet i norsk natur?
Naturens mangfold er under press fra flere hold. Endring av leveområder, spredning av arter, overbeskatning og forurensning er noen av de største truslene.

Lenker

Miljøstatus i Norge: Dyr og planter
Miljøstatus sine temasider om dyr og planter.

Artsdatabanken
Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Deres viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper.

Direktoratet for naturforvaltning
DN har ansvar for å framskaffe et godt kunnskapsgrunnlag for bevaring og forvaltning av det biologiske mangfoldet som omgir oss, slik at variasjonen fortsatt opprettholdes.

Naturbase
Direktoratets for naturforvaltning sin naturbase. Basen inneholder data om natur og friluftsliv som har blitt samlet inn av kommunene, fylkesmennene og DN.

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) er en paraplyorganisasjon hvis formål er å fremme bevaringen av truede plante- og dyrearter samt naturtyper i Norge.

Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for naturforskning, NINA, er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning. NINA har hovedkontor i Trondheim, og har virksomhet i Tromsø, Lillehammer, Oslo og på Ims i Rogaland.

Miljøstatus i Norge: Arealbruk
Miljøstatus sin temaside om arealbruk.

Mest populære siste år

 1. Fugler ved foringsplassen
  (6959 deltakere)
 2. Når kommer våren?
  (207 deltakere)
 3. Fugler og fuglekasser
  (85 deltakere)
 4. Sommerfugler i Norge
  (62 deltakere)
 5. Fuglene våre
  (45 deltakere)

Siste registreringer

 1. Når kommer våren?
  Nordbotten Rune, Norway
  (24.11.2017)
 2. Fugler ved foringsplassen
  Myrto Pyrli, Norway
  (23.11.2017)
 3. Fugler ved foringsplassen
  Myrto Pyrli, Norway
  (22.11.2017)
 4. Fugler ved foringsplassen
  Arvid Thomassen, Norway
  (23.11.2017)
 5. Fugler ved foringsplassen
  Helen Lorraine Jacobsen, Norway
  (07.11.2017)

>Flere registreringer...