miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Tema: Biologisk mangfold

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold er populært sagt naturens mangfold. Variasjonen i naturen kan måles og beregnes på tre ulike nivå: arveanlegg, arter og økosystemer. Norge har sluttet seg til den globale konvensjonen om vern og bærekraftig bruk av alt biologisk mangfold. Vi oppfyller våre forpliktelser til konvensjonen blant annet gjennom Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold.


Artikler

Nettverk for miljølære:
Mangfoldet skal sikres gjennom vern og bærekraftig bruk
Naturens mangfold er en del av jordas fellesressurs som kan bevares både gjennom vern av områder og arter og ved bærekraftig bruk.

Nettverk for miljølære:
Naturens mangfold er jordas rikdom
Hva er hensikten med naturens mangfold? Over 100 av jordas arter forsvinner trolig hver dag, og mange flere står i faresonen.

Nettverk for miljølære:
Mangfoldet minker
At arter dør ut og nye kommer til, er ledd i en naturlig prosess. Det bekymringsfulle i våre dager er at utryddelsestempoet er så høyt på grunn av menneskets storstilte endringer av jordas økosystemer.

Nettverk for miljølære:
Hva truer mangfoldet i norsk natur?
Naturens mangfold er under press fra flere hold. Endring av leveområder, spredning av arter, overbeskatning og forurensning er noen av de største truslene.

Lenker

Miljøstatus i Norge: Dyr og planter
Miljøstatus sine temasider om dyr og planter.

Artsdatabanken
Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Deres viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper.

Direktoratet for naturforvaltning
DN har ansvar for å framskaffe et godt kunnskapsgrunnlag for bevaring og forvaltning av det biologiske mangfoldet som omgir oss, slik at variasjonen fortsatt opprettholdes.

Naturbase
Direktoratets for naturforvaltning sin naturbase. Basen inneholder data om natur og friluftsliv som har blitt samlet inn av kommunene, fylkesmennene og DN.

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) er en paraplyorganisasjon hvis formål er å fremme bevaringen av truede plante- og dyrearter samt naturtyper i Norge.

Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for naturforskning, NINA, er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning. NINA har hovedkontor i Trondheim, og har virksomhet i Tromsø, Lillehammer, Oslo og på Ims i Rogaland.

Miljøstatus i Norge: Arealbruk
Miljøstatus sin temaside om arealbruk.

Mest populære siste år

 1. Fugler ved foringsplassen
  (10496 deltakere)
 2. Når kommer våren?
  (113 deltakere)
 3. Fugleobservasjoner
  (44 deltakere)
 4. Fugler og fuglekasser
  (34 deltakere)
 5. Sommerfugler i Norge
  (30 deltakere)

Siste registreringer

 1. Sommerfugler i Norge
  Øyvind Stickler, Norway
  (21.07.2024)
 2. Sommerfugler i Norge
  Leiv Tommas Haugen, Norway
  (20.07.2024)
 3. Sommerfugler i Norge
  Gry-Elisabeth Lillenes Kempton, Norway
  (21.07.2024)
 4. Sommerfugler i Norge
  Leiv Tommas Haugen, Norway
  (21.07.2024)
 5. Sommerfugler i Norge
  Frode Falkenberg, Norway
  (07.07.2024)

>Flere registreringer...