Miljolare.no

Type aktivitet

  • Feltarbeid

Passer for

  • Alle klassetrinn

Utstyr du trenger

  • Planktonhåv for dyreplankton
  • Lupe

Forskningskampanjen har gitt forskerne mer kunnskap om livet i ferskvannsdammene. De tre dafnieartene skolene jaktet på er blitt nøyere kartlagt. Det viser seg at Daphnia pulex finnes over hele landet. For Daphnia magna er det motsatt – arten er virkelig så sjelden som man ante, og en beslutning om rødlisting kan treffes på et sikrere grunnlag.

I prøvene skolene sendte inn var det også andre interessante funn. Skolene fant nærmere 50 arter vannlopper, og 30 arter av hoppekreps, begge deler godt over halvparten av det som er registrert i Norge. Kampanjen ga ny informasjon om muslingkreps, harpactoider og muslingbladføtter.

Siste registreringer

Solvang ungdomsskole (Asker, Akershus) — tirsdag 19. september 2017

Solvang ungdomsskole, Cecilie,Bianca, Vilde, Renate, Marie (Asker, Akershus) — tirsdag 19. september 2017

Hovedgården ungdomsskole, Mille, Emma, Amanda og Malin (Asker, Akershus) — mandag 18. september 2017

Solvang ungdomsskole, mustafa mathea iben collin caroline (Asker, Akershus) — mandag 18. september 2017

Hovedgården ungdomsskole, Mille, Emma, Amanda og Malin (Asker, Akershus) — mandag 18. september 2017

Hovedgården ungdomsskole, Iselin, Martin, Linnea og Sunniva (Asker, Akershus) — mandag 18. september 2017

Solvang ungdomsskole, Mille, Emma, Amanda og Malin (Asker, Akershus) — mandag 18. september 2017

Solvang ungdomsskole, simon grønseth (Asker, Akershus) — mandag 18. september 2017

Solvang ungdomsskole, Nora, Isabelle, Ludvig og Jonathan (Asker, Akershus) — mandag 18. september 2017

Solvang ungdomsskole (Asker, Akershus) — mandag 18. september 2017