Hopp til hovedinnhold
Undersøkelsen er avsluttet. Les rapporten fra Forskningskampanjen 2013.
Banner

Dafniejakten

Forskningskampanjen 2013

Forskningskampanjen har gitt forskerne mer kunnskap om livet i ferskvannsdammer

De tre dafnieartene skolene jaktet på er blitt nøyere kartlagt. Det viser seg at Daphnia pulex finnes over hele landet. For Daphnia magna er det motsatt – arten er virkelig så sjelden som man ante, og en beslutning om rødlisting kan treffes på et sikrere grunnlag.

I prøvene skolene sendte inn var det også andre interessante funn. Skolene fant nærmere 50 arter vannlopper, og 30 arter av hoppekreps, begge deler godt over halvparten av det som er registrert i Norge. Kampanjen ga ny informasjon om muslingkreps, harpactoider og muslingbladføtter.

Siste bilder

Flere bilder

Siste registreringer

Ytrebygda skole (Bergen, Vestland) — fredag 24. mai 2019

Ytrebygda skole (Bergen, Vestland) — fredag 24. mai 2019

Ytrebygda skole (Bergen, Vestland) — fredag 24. mai 2019

Ytrebygda skole (Bergen, Vestland) — onsdag 22. mai 2019

Solvang ungdomsskole (Asker, Viken) — tirsdag 19. september 2017

Solvang ungdomsskole (Asker, Viken) — tirsdag 19. september 2017

Hovedgården ungdomsskole (Asker, Viken) — mandag 18. september 2017

Solvang ungdomsskole (Asker, Viken) — mandag 18. september 2017

Hovedgården ungdomsskole (Asker, Viken) — mandag 18. september 2017

Hovedgården ungdomsskole (Asker, Viken) — mandag 18. september 2017

Flere registreringer