Miljolare.no

Type aktivitet

  • Feltarbeid

Passer for

  • Alle klassetrinn

Utstyr du trenger

  • Planktonhåv for dyreplankton
  • Lupe
Rapport fra forskningskampanjen

Rapporten fra forskningskampanjen 2013 kan lastes ned som PDF

Les mer

Forskningskampanjen har gitt forskerne mer kunnskap om livet i ferskvannsdammene. De tre dafnieartene skolene jaktet på er blitt nøyere kartlagt. Det viser seg at Daphnia pulex finnes over hele landet. For Daphnia magna er det motsatt – arten er virkelig så sjelden som man ante, og en beslutning om rødlisting kan treffes på et sikrere grunnlag.

I prøvene skolene sendte inn var det også andre interessante funn. Skolene fant nærmere 50 arter vannlopper, og 30 arter av hoppekreps, begge deler godt over halvparten av det som er registrert i Norge. Kampanjen ga ny informasjon om muslingkreps, harpactoider og muslingbladføtter.

12.09.2016
Vang barne- og ungdomsskule
Vangsmjøsa (Vang, Oppland)
Kiselalger (Bacillariophyta)
13.06.2016
Hoppern skole
Bangtjernet (Moss, Østfold)
Dafnier (Daphnia)
06.06.2016
Hoppern skole
Bangtjernet (Moss, Østfold)
(bamgtjernet)
 
1 til 3 av totalt 258 Vis alle
1 til 3 av totalt 153 Vis alle
Alexander S. Svendsen
Kristiansand, Vest-Agder
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 29.04.2014
Alværn ungdomsskole
Nesodden, Akershus
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 10.09.2013
Alvøen skole
Bergen, Hordaland
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 03.09.2013
1 til 3 av totalt 153 Vis alle
1 til 3 av totalt 204 Vis alle
  • Kjeller kunnskapssenter26.09.2013
  • Kjeller kunnskapssenter26.09.2013
  • Kjeller kunnskapssenter26.09.2013
  • 1 til 3 av totalt 204 Vis alle