miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Amfibium og krypdyr

Aktivitet:

Amfibium og krypdyr

Amfibium er den eldste landlevande gruppa av virveldyr. Dei norske artane legg egg i ferskvatn, der og larvane veks opp. Vi har seks artar: vanleg frosk, spissnuta frosk, padde, liten salamander og stor salamander, og den svært sjeldne damforsken. Det er fem artar av krypdyr i Noreg: firfisle, hoggorm, slettsnok, buorm og stålorm.

Formål

Kartleggje dyrelivet og sjå på samanhengen mellom førekomst og levetilhøve. Sjå på korleis arealbruken vår påverkar utbreiinga av dyra.

Gjennomføring

Om våren kan de finne alle dei tre utviklingstrinna til amfibiane: egg, larvar (rumpetroll) og vaksne.

Resultater

Mange av artane er i sterk tilbakegang i Europa, og vi har grunn til å anta at det same gjeld her i Noreg. Men vi treng betre kartleggingar for å sjå utviklingen.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Tove Olsen in Norway, (30.06.2022)
  2. Borgen barneskole in Norway, (18.05.2022)
  3. Tove Olsen in Norway, (21.05.2022)
  4. Stryn vidaregåande skule in Norway, (27.04.2022)
  5. Nyborg skole in Norway, (03.08.2021)