Når?

  • Om våren

Passer for

  • Alle

Registrering

  • Dato for blomstring, løvsprett eller første observasjon av arter

Følg med på hva som skjer i naturen når den våkner til liv igjen etter en kald vinter og se hvor mye den forandrer seg i løpet av et par vårmåneder! Hvilke dato så du den første hestehoven i blomst og når så du den første linerla? Ved å registrere dato og sted for de første observerte vårtegnene, er du med på å kartlegge vårens fremmarsj i vårt varierte land.

Norge er et langstrakt land med mye fjell og daler, og vi har derfor store variasjoner i klima fra sør til nord og fra øst til vest. Våren kommer derfor ikke til samme tid alle steder. Først ute er Rogaland, der linerla kan dukke opp allerede i mars og bjørka spretter i april, mens mange steder i Finnmark må vente til begynnelsen av juni før det blir museører på bjørka.

26.03.2017
Frode Øen
Vestenga (Modum, Buskerud)
26.03.2017 Ankomst stær
19.03.2017 Ankomst bokfink
20.03.2017 Blomstring blåveis
25.03.2017
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
25.03.2017 Voksenstadiet neslesommerfugl
25.03.2017
Marit Hansen
Lines (Åfjord, Sør-Trøndelag)
25.03.2017 Ankomst storspove
1 til 3 av totalt 17072 Vis alle
1 til 3 av totalt 2148 Vis alle
A og E Solhaug
Lurøy, Nordland
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 14.05.2015
Aage A. Berg
Snåsa, Nord-Trøndelag
Registreringer: 15 vis
Siste reg.: 24.03.2012
Aage Heie
Trondheim, Sør-Trøndelag
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 17.03.2007
1 til 3 av totalt 2148 Vis alle
1 til 3 av totalt 1263 Vis alle
  • Gunvor Hustoft05.03.2017
  • Gunvor Hustoft05.03.2017
  • astrid kjellevold hertwig05.03.2017
  • 1 til 3 av totalt 1263 Vis alle