Når?

  • Om våren

Passer for

  • Alle

Registrering

  • Dato for blomstring, løvsprett eller første observasjon av arter

Følg med på hva som skjer i naturen når den våkner til liv igjen etter en kald vinter og se hvor mye den forandrer seg i løpet av et par vårmåneder! Hvilke dato så du den første hestehoven i blomst og når så du den første linerla? Ved å registrere dato og sted for de første observerte vårtegnene, er du med på å kartlegge vårens fremmarsj i vårt varierte land.

Norge er et langstrakt land med mye fjell og daler, og vi har derfor store variasjoner i klima fra sør til nord og fra øst til vest. Våren kommer derfor ikke til samme tid alle steder. Først ute er Rogaland, der linerla kan dukke opp allerede i mars og bjørka spretter i april, mens mange steder i Finnmark må vente til begynnelsen av juni før det blir museører på bjørka.

11.11.2016
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
05.11.2016 Ankomst haukugle
 
11.08.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
10.08.2016 Blomstring blåknapp
09.08.2016 Blomstring knoppurtslekta
04.08.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
21.07.2016 Blomstring gullris
23.07.2016 Blomstring landøyda
28.07.2016 Blomstring smørbukk
01.08.2016 Blomstring tungras
 
1 til 3 av totalt 16827 Vis alle
1 til 3 av totalt 2117 Vis alle
A og E Solhaug
Lurøy, Nordland
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 14.05.2015
Aage A. Berg
Snåsa, Nord-Trøndelag
Registreringer: 15 vis
Siste reg.: 24.03.2012
Aage Heie
Trondheim, Sør-Trøndelag
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 17.03.2007
1 til 3 av totalt 2117 Vis alle
1 til 3 av totalt 1248 Vis alle
  • Gunvor Hustoft11.08.2016
  • Gunvor Hustoft11.08.2016
  • Gunvor Hustoft11.08.2016
  • 1 til 3 av totalt 1248 Vis alle