Miljolare.no

Type aktivitet

  • Feltarbeid

Utstyr

  • Fuglemat
  • Fuglebrett
  • Notatbok
  • Kikkert
  • Kamera

En del av fuglene våre overvintrer i Norge framfor å trekke til sydlige strøk. Vi får også besøk av fugler nord- og østfra som overvintrer hos oss. Hvilke arter kommer til din foringsplass? Varierer antallene mellom år?

De overvintrende fuglene bruker det meste av sin våkne tid på å finne mat for å få nok energi til å overleve kulda om vinteren. Et foringsbrett er en kjærkommen energikilde som mange fuglearter benytter seg av. På disse sidene finner dere også tips om hvordan dere kan bygge et fuglebrett og hva dere kan mate fuglene med.

Siste registreringer

Olav Strand Rønning (Skien, Telemark) — i går

Geir-Frode Bergseth (Tromsø, Troms) — søndag 20. mai

Kevin McCafferty (Samnanger, Hordaland) — lørdag 19. mai

Korman Garshol (Oppdal, Sør-Trøndelag) — fredag 18. mai

Kristoffer Kiærbech (Kvænangen, Troms) — torsdag 17. mai

Kirsten Henriksen (Namsos, Nord-Trøndelag) — onsdag 9. mai

Tove Bruun (Sandefjord, Vestfold) — søndag 6. mai

Anders Braanaas (Askvoll, Sogn og Fjordane) — tirsdag 15. mai

Kristoffer Kiærbech (Kvænangen, Troms) — søndag 13. mai

Jørgen Gautier Dale (Nes, Buskerud) — søndag 13. mai