miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Om nettverket

Hva er Nettverk for miljølære?

Utdanning for bærekraftig utvikling

Nettstedet innholder en rekke aktiviteter som gir idéer til hvordan denne opplæringen kan legges til rette. Det finnes dessuten faglig informasjon og referanser til annet bakgrunnstoff.

Se også Nasjonal handlingsplan for utdanning for bærekraftig utdanning som inneholder en del førende prinsipper for utviklingen av miljolare.no.

Møteplass

Nettverket er etablert for å legge til rette for samarbeid mellom skoler, miljøvernforvaltningen, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Skolen skal kunne hente ut informasjon, og også selv levere informasjon som kan komme fellesskapet til nytte.

Ved å legge inn resultater på nettstedet vil skolene kunne bidra med data som er nyttige både for skolen selv, andre skoler, miljøforvaltning og forskning.

Læreplaner

Miljolare.no er et hjelpemiddel for å støtte opplæring i bærekraftig utvikling på alle klassetrinn fra grunnskolen til videregående opplæring. Det kan også benyttes innenfor høyere utdanning.

Alle aktivitetene er knyttet til læreplanene. De kan benyttes innenfor fag, men er også et nyttig verktøy for prosjektarbeid i skolen.

Lokalt samarbeid

I aktivitetene er det beskrevet hvordan skolen kan samarbeide med den lokale forvaltningen og forskningsinstitusjoner om å undersøke, bevare eller forbedre miljøet i nærområdet sitt.

Arbeidsmåte i nettverket

Deltakeren velger ut aktiviteter som passer med skolens årsplan, klassenes interesser og lokalmiljøet. Aktivitetene inneholder ulike undersøkelser deltakeren kan gjøre i lokalmiljøet, samt forslag til diskusjonstemaer, rapportskriving og erfaringsutveksling. Deltakeren kan adoptere ett eller flere områder. Ved å gjennomføre aktiviteter i disse områdene, kan skolen (deltakeren) bidra til å kartlegge disse områdene.

Mer informasjon