Jakt på fremmede arter i skolens nærmiljø og bring inn nye perspektiver til vårens feltarbeid

Miljølære gir elevene anledning til å registrere funn av svartelistete arter over hele landet. Her finnes både oversikt over hva som ble funnet i fjorårets kampanje, fakta-ark om planter og dyr i hver landsdel, og interaktive kart der klassene legger inn sine funn og bilder.

Jakten på fremmede arter gir nye perspektiver til feltarbeidet. Arbeidet ute er målrettet, det baserer seg på kunnskap om biologisk mangfold, og det inngår i oppbyggingen av kunnskap om biologisk mangfold i Norge. Eleven vil se sine resultater på kartet, og oppleve at registreringene de legger inn kommer med i Artsdatabankens oversikter over fremmede arter.

07.03.2017
Naturfagsenteret
Blindern (Oslo)
Kanadagås (Branta canadensis)
Rynkerose (Rosa rugosa)
27.02.2017
Naturfagsenteret
Blindern (Oslo)
Rynkerose (Rosa rugosa)
23.02.2017
Naturfagsenteret
Blindern (Oslo)
Rynkerose (Rosa rugosa)
1 til 3 av totalt 1170 Vis alle
1 til 3 av totalt 90 Vis alle
Aalesund International School
Ålesund, Møre og Romsdal
Registreringer: 4 vis
Siste reg.: 10.06.2016
Anne Aschehoug
Bergen, Hordaland
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 18.05.2014
Anne Grethe Knudsen
Orkdal, Sør-Trøndelag
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 11.06.2015
1 til 3 av totalt 90 Vis alle
1 til 3 av totalt 932 Vis alle
  • Frederik II videregående skole22.09.2016
  • Frederik II videregående skole22.09.2016
  • Frederik II videregående skole22.09.2016
  • 1 til 3 av totalt 932 Vis alle