Miljolare.no

Jakt på fremmede arter i skolens nærmiljø og bring inn nye perspektiver til vårens feltarbeid

Miljølære gir elevene anledning til å registrere funn av svartelistete arter over hele landet. Her finnes både oversikt over hva som ble funnet i fjorårets kampanje, fakta-ark om planter og dyr i hver landsdel, og interaktive kart der klassene legger inn sine funn og bilder.

Jakten på fremmede arter gir nye perspektiver til feltarbeidet. Arbeidet ute er målrettet, det baserer seg på kunnskap om biologisk mangfold, og det inngår i oppbyggingen av kunnskap om biologisk mangfold i Norge. Eleven vil se sine resultater på kartet, og oppleve at registreringene de legger inn kommer med i Artsdatabankens oversikter over fremmede arter.

Siste registreringer

Førre skole, 5.trinn Førre Skole (Tysvær, Rogaland) — tirsdag 7. november 2017

Holmlia skole, 9D (Oslo) — fredag 29. september 2017

Holmlia skole, (Oslo) — fredag 29. september 2017

Holmlia skole, 9D (Oslo) — onsdag 27. september 2017

Holmlia skole, 9c (Oslo) — fredag 29. september 2017

Holmlia skole, Hanan o Zozan (Oslo) — fredag 29. september 2017

Holmlia skole, 9c (Oslo) — fredag 29. september 2017

Holmlia skole, 9c (Oslo) — fredag 29. september 2017

Holmlia skole, 9D (Oslo) — fredag 29. september 2017

Holmlia skole, 9d (Oslo) — fredag 29. september 2017