miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Påvekstorganismar i ferskvatn

Aktivitet:

Påvekstorganismar i ferskvatn

Påvekstorganismar er organismar som sit festa på steinar, planter og andre ting i vatnet. Ei undersøking av påvekstorganismane kan fortelje mykje om kvaliteten på vatnet, det vil seie om det er næringsfattig eller næringsrikt, om det er surt eller mindre surt.

Formål

I denne aktiviteten kan du undersøkje påvekstorganismar i elva, bekken eller innsjøen, og bruke desse til å drøfte vasskvaliteten.

Gjennomføring

Vurder grad av påvekst i området. Samle data om menneskeleg påverking.

Resultater

Legg inn informasjon om størrelsa på området, grad av påvekst og diskuter om det er menneskepåverka.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Espa skole og barnehage/Avd skole in Norway, (02.06.2015)
  2. Espa skole og barnehage/Avd skole in Norway, (19.09.2014)
  3. Vøyenenga skole in Norway, (23.10.2008)
  4. Vøyenenga skole in Norway, (23.10.2008)
  5. Vøyenenga skole in Norway, (23.10.2008)