miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Har du sett piggsvin?

Aktivitet:

Har du sett piggsvin?

Selv om piggsvin fortsatt er vanlig i deler av landet, har bestanden gått sterkt tilbake de seinere tiårene. Det kan være flere grunner til tilbakegangen. En årsak er trolig endringer i kulturlandskapet og økt bruk av miljøgifter. Andre grunner kan være kalde vintre, mangel på egnet bolmateriale og manglende tilgang på mat. Flere veger og økt biltrafikk er en trussel i tettbygde strøk.

Formål

Kartlegge utbredelsen av piggsvinet i Norge. Lære mer om artens levesett og leveområder.

Gjennomføring

Let etter piggsvin om kvelden og natten, det er da de er mest aktive. Noter nøyaktig lokalitet, dato og klokkeslett.

Resultater

Antall og funnomstendigheter legges inn i databasen. Se norsk utbredelse og variasjon med tiden.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Siste registreringer

  1. Ole Enger in Norway, (23.07.2023)
  2. Erik Kolstad in Norway, (24.05.2023)
  3. Danielsen ungdomsskule Osterøy AS in Norway, (27.08.2022)
  4. Kurt Joar Sandholt in Norway, (20.06.2022)
  5. Kurt Joar Sandholt in Norway, (20.06.2022)