miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Plankton i marint miljø

Aktivitet:

Plankton i marint miljø

Planteplankton utgjer det meste av plantebiomassen i havet, sjølv om dei er små. Dei varierer i storleik frå 1-2 mikrometer til 1-2 mm. Dei fleste er eincella, og dei veks ved å dele seg i to. Dyreplanktonet beiter på planteplanktonet, og rett etter våroppblomstringa hos planteplanktonet får ein store mengder dyreplankton.

Formål

Undersøkje kva slags plankton som finst i det undersøkte området, og setje det i samanheng med naturlege årstidsvariasjonar, næringstilhøve og annan miljøpåverknad.

Gjennomføring

Når vi skal samle plankton bruker vi ein finmaska håv som vi dreg gjennom vatnet. Håven slepper vatnet igjennom og samlar opp plankton. Dei to mest brukte metodane heiter horisontaltrekk og vertikaltrekk.

Resultater

Legg inn fangstmetode, artar og antal, og diskuter menneskeskapte tilhøve de meiner påverkar planktonet i det området de har undersøkt.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Åstveit skole in Norway, (06.06.2007)
  2. Måløy vidaregåande skule in Norway, (05.09.2006)
  3. Mandal videregående skole in Norway, (23.11.2005)
  4. Lurahammaren ungdomsskole in Norway, (10.05.2000)