miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Dyreobservasjoner

Aktivitet:

Dyreobservasjoner

Her er aktiviteten der du kan legge inn alle dyr som er funnet i området. Både fugl, pattedyr, krypdyr, amfibier, insekter, fisk og andre kan legges inn, og aktiviteten passer særlig godt dersom du ikke har fulgt spesielle observasjons- eller innsamlingsmetoder. Den kan for eksempel brukes til å rapportere dyrene dere oppdager på en ekskursjon. I nettverket finnes mange aktiviteter for å registrere dyr med spesielle innsamlingsmetoder. Har du brukt metoder som er beskrevet i en av de mer spesifikke dyreaktivitetene, kan du gjerne legge inn registreringene der. I resultatdelen på denne aktiviteten vil du finne alle dyr som er registrert på området ditt, uansett hvilken aktivitet de er lagt inn på.

Formål

Bli kjent med levesett og leveområde til den lokale faunaen, og bidra til kartlegging av biologisk mangfold i kommunen

Gjennomføring

Noter alle dyrearter og antall individer i ditt område.

Resultater

Registrer arter, antall, dato og leveområde i databasen.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Anne Marstein in Norway, (20.02.2024)
  2. Jørn Magne Øksnes in Norway, (25.07.2023)
  3. Elinor A. Rønning in Norway, (20.06.2023)
  4. Cecilie Eugenia Lund in Norway, (20.06.2023)
  5. Tove Olsen in Norway, (08.06.2023)