miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter

Prosjekter

Her finner du forskjellig lokale og nasjonale prosjekt som bruker aktiviteter i Nettverk for miljølære til å utføre miljøundersøkelser.

Naturen i Tylldalen

Skole, lokalsamfunn og kommune er sammen om å kartlegge biologisk mangfold i Tylldalen i Tynset kommune.

 

Miljølæreprogram

Miljolare.no eller Nettverk for miljølære er en videreutvikling av flere tidligere miljølæreprogram. Data fra og informasjon om disse finnes fortsatt tilgjengelig på Miljolare.no.

Vanda

Innsjøovervåkningsprogrammet VANDA var et samarbeid mellom videregående skoler (som undersøkte en innsjø hver) og Universitetet i Bergen.

BEKKIS

BEKKIS (Bekker i skolen) var et nasjonalt miljølæreprogram på rennende vann for grunnskolen.

Kystprogrammet

Kystovervåkingsprosjektet ble startet i 1989. Målet med prosjektet var å gi støtte til miljøundervisning i skolen. 300 norske skoler deltok!

HOVIS

Havovervåking i skolen er et nasjonalt miljølæreprogram som vil gi elever kunnskap om havet som levende økosystemer. Registreringene startet i 1993.

Piggsvin og grevling i Trondheim

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjennomførte i årene 1999-2001 et pilotprosjekt der skoler i kommmunen deltok i kartlegging av piggsvin og grevling.

Solis - solenergi i skolen

Solis var eit prosjekt for vidaregåande skule (2FY) der ein undersøker kor mykje solenergi som er tilgjengeleg der skulen ligg.

Radioaktivitet, livsmiljø og helse

Dette skoleprosjektet kom i gang høsten 1986 og første fase av prosjektet ble avsluttet våren 1996.

MEIS

MEIS står for Miljø, Energi og Inneklima i Skolen. De første delene av dette miljølæreprogrammet er nå blitt en del av den felles databasen i Nettverk for miljølære.