miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Fugleliv langs kyst og vatn

Aktivitet:

Fugleliv langs kyst og vatn

Mange fugleartar hentar maten sin frå vatn, og mange hekkar nær vatn. Særleg våtmarks- og gruntvassområde er viktige fuglebiotopar med stor artsrikdom. Her finst rikeleg med næring (vassplanter, smådyr og fisk) og gode reirplassar i skjul av sumpvegetasjonen.

Formål

Kartleggje fuglelivet ved lokaliteten, sjå på samanhengen mellom førekomst og levetilhøve

Gjennomføring

Observer fuglane og vêrtilhøve i ein lokalitet ved eit vassdrag eller kystområde.

Resultater

Du registrerer kva artar du har sett, og omlag kor mange individ du har sett av kvar art.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Stryn vidaregåande skule in Norway, (18.06.2024)
  2. Stryn vidaregåande skule in Norway, (21.05.2024)
  3. Stryn vidaregåande skule in Norway, (30.04.2024)
  4. Stryn vidaregåande skule in Norway, (26.04.2024)
  5. Stryn vidaregåande skule in Norway, (02.06.2023)

Prosjekter og kampanjer

  1. Pågående prosjekter og kampanjer som denne aktiviteten inngår i:
  2. Bergensvassdrag
  3. Levende vassdrag
  4. Namsenvassdraget