Hopp til hovedinnhold

Vassdrag

Ressurser på miljolare.no relatert til emneordet «vassdrag»:

Aktiviteter

Arealtyper langs sjø/vassdrag
Bekkene og dammene
Bruk av vannmiljøet/tiltak
Er vatnet vårt surt?
Fisk i ferskvatn
Form og storleik
Fra kvernkall til turbin
Fritidsbruk av vannmiljøet
Fugleliv langs kyst og vatn
Fysiske inngrep i strandsona
Hvem forurenser vannet?
Land, strand og vann
Planter i og ved ferskvatn
Påvirkning fra landbruk
Smådyr i ferskvatn
Vannkraftverk
Vannkvaliteten
Variasjonar i temperatur og is
Vassføring, straum og erosjon
Vatn i biletkunsten

Fagstoff

Elvar og bekker - livsnervane i naturen
Inngrep og utslipp påvirker vassdragene
Kalsium bufrer ferskvann
Kulturminner langs elver og innsjøer
Kulturminner tilknyttet vannmiljø
Planteplankton i ferskvatn
Planter i og ved ferskvatn
Vannlandet Norge - breer, snø og is
Verneverdier i vassdrag


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å