miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Vannressurser > Påvirkning fra landbruk

Aktivitet:

Påvirkning fra landbruk

Her skal man undersøke hvordan landbruket påvirker vannmiljøet i området. Drøft videre hvordan elevene kan påvirke iverksetting av forskjellige miljøtiltak.

Formål

Få kunnskaper om konsekvenser av landbruksforurensning, inngrep og forsøpling og hvilke tiltak som kan settes i verk for å begrense eventuelle miljøskader i vannområdet

Gjennomføring

Undersøk vannforsyning, forurensing, inngrep og tiltak i området. Ytterligere fordypningsoppgaver finnes i veiledningen.

Resultater

Legg inn informasjon om hvordan vannet benyttes av landbruket. Registrer også hvilke utslipp, søppel, inngrep, tåleevne, skader, planer og tiltak som foreligger.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Breidablikk skole in Norway, (02.10.2008)
  2. Ekholt 1-10 skole/Avd Ungdomsveien in Norway, (14.09.2007)
  3. Ekholt 1-10 skole/Avd Ungdomsveien in Norway, (12.09.2007)
  4. Ekholt 1-10 skole/Avd Ungdomsveien in Norway, (12.09.2007)
  5. Ekholt 1-10 skole/Avd Ungdomsveien in Norway, (12.09.2007)