miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Vannressurser > Vannkvaliteten

Aktivitet:

Vannkvaliteten

Dette er en samleaktivitet der man samler inn informasjon om alt som kan påvirke eller være indikatorer for vannkvaliteten i området. I etterkant av undersøkelsene kan man vurdere om noe bør eller kan gjøres for å bedre vannets kvalitet.

Formål

Se sammenhengen mellom vannkvaliteten og naturlige og menneskeskapte påvirkningsfaktorer som forsuring og overgjødsling.

Gjennomføring

Foreta registreringer av bebyggelse, dyrket mark og utslipp til vann samtidig med at dere samler inn vannprøver, dyr og planter.

Resultater

Registrer grad av forurensing og surhet, samt kommentere hvilke arter av planter og dyr som ble funnet.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Kurt Egil hoel in Norway, (12.06.2018)
  2. Hagaløkka skole in Norway, (23.08.2017)
  3. Espa skole og barnehage/Avd skole in Norway, (19.09.2016)
  4. Leksvik videregående skole in Norway, (31.05.2016)
  5. Arstad skole in Norway, (07.09.2015)