miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Interessekonflikter > Land, strand og vann

Aktivitet:

Land, strand og vann

Hvem har rett til å bruke vann og strand? I hvilken grad kan vi akseptere at noen brukere ødelegger for andre? Det finnes helt sikkert ulike ønsker for bruk av vann, elver, strender og tilgrensende landområder i ditt nærmiljø. Hva består disse brukerinteressene av? Går skillelinjene først og fremst mellom bruk og vern? Skolen kan engasjere innbyggerne og bidra til å finne langsiktige løsninger til det beste for både utnyttelse og beskyttelse.

Formål

Analysere mulige interessekonflikter mellom friluftsliv, vannforsyning, avløp, næringsliv, forskning og undervisning. Ta del i løsninger som er aktuelle både på kort og lang sikt.

Gjennomføring

Kartlegg og beskriv bruk og brukerinteresser i et utvalgt område. Samarbeid med kommunen om forslag til en arealbruksplan.

Resultater

Beskrivelse av arealbruk og eventuelle konflikter. Forslag til bevaring og langsiktig bruk.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Overhalla videregående skole in Norway, (01.12.2005)
  2. Trintom skole in Norway, (08.03.2001)
  3. Slemmestad ungdomsskole in Norway, (22.08.2000)
  4. Giske ungdomsskole in Norway, (16.06.2000)

Prosjekter og kampanjer

  1. Pågående prosjekter og kampanjer som denne aktiviteten inngår i:
  2. Bergensvassdrag
  3. Levende vassdrag
  4. Namsenvassdraget