Hopp til hovedinnhold

Skolemiljøet

Ressurser på miljolare.no relatert til emneordet «skolemiljøet»:

Aktiviteter

Energibruk og økonomi
Energitjenester, energibærere og energikilder
Farlig avfall på skolen
Grønn skolegård
Kartlegg grønnstrukturen
Lag økoprofil for en skole
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
Mål temperatur i klasserommet
Registrer barnetråkk
Sjekk skolens energibruk
Skolens uteområde
Trafikksikker skoleveg
Trivsel og helse: Gjennomføring og evaluering
Trivsel og helse: Kartlegging av eget skolemiljø
Trivsel og helse: Planlegging av tiltak
Undersøk framkommelighet ved skolen
Undersøk hvordan det er å orientere seg på skolen
Undersøk miljøforhold ved skolen
Undersøk støv i klasserommet


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å