miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Helse, inneklima og skolemiljø > Undersøk hvordan det er å orientere seg på skolen

Aktivitet:

Undersøk hvordan det er å orientere seg på skolen

Universell utforming betyr at produkter, bygninger og uteområder skal utformes på en slik måte at alle mennesker, både barn, eldre og ulike grupper funksjonshemmede skal kunne bruke dem på en likestilt måte. God planløsning og riktig plassering og utforming av bygningsdeler, installasjoner m.m. bidrar til god brukbarhet for alle, men er spesielt viktig for personer med redusert orienteringsevne som f.eks. synshemmede, hørselshemmede og personer med lese- og skrivevansker.

Formål

Undersøke hvordan det er å orientere seg i skolebygningen og skolens uteområde, spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne knyttet til orienteringsevne (se, høre og forstå). Lære om hva Universell utforming er og bidra til bevisstgjøring og holdningsskaping ved å øke forståelsen for de begrensninger og utfordringer som elever med ulike funksjonshemninger møter i skolemiljøet.

Gjennomføring

Undersøk skolebygningens hovedinngang og hovedtrapp, eget klasserom og skolens hovedadkomstvei og uteområde med hensyn på synsforhold, merking, belysning, skilt og tavler. Sammenligne resultatene med krav til byggverk og utearealer i ”lovverket” og foreslå løsninger som bedrer tilgjengeligheten.

Resultater

Informasjon om hvordan det er å orientere seg i skolebygningen og skolens uteområde som grunnlag for diskusjon og vurdering av tiltak og løsninger som bedrer tilgjengeligheten for elever med nedsatt funksjonsevne.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Læreplanmål
Koplinger til læreplanene

Siste registreringer

  1. Veien skole in Norway, (26.01.2007)
  2. Veien skole in Norway, (26.01.2007)
  3. Veien skole in Norway, (26.01.2007)
  4. Veien skole in Norway, (26.01.2007)
  5. Veien skole in Norway, (23.01.2007)