miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Deltakelse og demokrati > Registrer barnetråkk > Registrer barnetråkk

Aktivitet:

Registrer barnetråkk

I denne aktiviteten får du tips om hvordan elevene kan foreta registrering av møteplasser, snarveger og lekeområder i samarbeid med kommunen. Slike opplysninger er viktige for kommunens planleggere når nye arealplaner skal utarbeides. Ofte vet ikke planleggerne hvilke områder barn og unge bruker på fritida si, eller hvilke synspunkter de har på områdene i nærmiljøet sitt.

Formål

Involvere barn- og unge i å registrere nærområder som brukes i lek og fritid, og gjøre de kjent for relevante aktører i kommunen. Bli kjent med barn- og unges rettigheter i arealplanlegging.

Gjennomføring

Elevene skal registrere hvilke områder de bruker på fritida eller til og fra skolen og kommenterer bruken av områdene. Opplysningene tegnes inn på et samlekart og formidles til relevante representanter fra kommunen.

Resultater

Her brukes ikke skjema, men resultater av arbeidet logges inn.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Møhlenpris skole in Norway, (04.07.2012)