miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Helse, inneklima og skolemiljø > Grønn skolegård

Aktivitet:

Grønn skolegård

Et av kravene til skolenes fysiske utemiljø i Opplæringslovens § 9a er at uteområdene skal være utformet slik at de gir mulighet for lek, aktivitet og hvile. Variert og frodig vegetasjon er et viktig grønt element i skolegården og kan være til nytte og glede for mennesker så vel som dyr. En steinur i skolegården kan både være fin å klatre på og gi gjemmesteder for insekter og småkryp. Skolehager kan være både til pryd og til nytte og gi direkte erfaring med livssyklusen til planter og prosessen fra såing til høsting.

Formål

Komme fram til og gjennomføre tiltak som sørger for et variert plante- og dyreliv i skolegården og legge til rette for allsidige opplevelser og aktiviteter. Lære om Opplæringslovens § 9a og kravene til det fysiske utemiljøet på skolen.

Gjennomføring

Ta utgangspunkt i dagens skolegård og diskuter hva som kan gjøres for å gi den et grønnere preg. Lag gjerne tegninger eller modeller som viser forslag til forbedringer. Aktuelle tiltak kan være å plante busker og trær, lage blomsterbed og urtehage, steinrøys, kompost eller skolehage.

Resultater

Ideer til eller gjennomførte tiltak for å forbedre skolens uteområder.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no