miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Helse, inneklima og skolemiljø > Trivsel og helse > Trivsel og helse: Kartlegging av eget skolemiljø

Aktivitet:

Trivsel og helse: Kartlegging av eget skolemiljø

I følge Opplæringsloven § 9a-3 skal skolen aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. På samme måte som arbeidsmiljøet er viktig for at arbeidstakere skal trives og gjøre en god jobb, er skolemiljøet viktig for elevenes trivsel og prestasjoner.

Formål

Dette er den første aktiviteten i arbeidet med Trivsel og helse. Elevene gjennomfører en spørreundersøkelse for å kartlegge skolemiljøet. Resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen gir et godt utgangspunkt for å diskutere hva som bør forbedres på skolen. Arbeidet danner grunnlaget for aktiviteten Trivsel og helse: Planlegging av tiltak. Elevene blir kjent med spørreskjemaundersøkelse som forskningsmetode.

Gjennomføring

Så mange som mulig av skolens elever og lærere bør delta i kartleggingen. Alle elever i en og samme klasse bør om det er mulig besvare spørreskjemaet samtidig.

Resultater

En kartlegging av trivselssituasjonen ved skolen for videre analyse og diskusjon om hva som bør forbedres. Grunnlaget for aktiviteten Trivsel og helse: Planlegging av tiltak.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Siste registreringer

  1. Tokke skule in Norway, (03.05.2006)