miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Helse, inneklima og skolemiljø > Inneklima > Mål temperatur i klasserommet

Aktivitet:

Mål temperatur i klasserommet

Et av kravene til skolenes fysiske innemiljø i Opplæringslovens § 9a er at det ikke skal være for varmt eller kaldt innendørs. For høy temperatur i klasserommene er et av de største inneklimaproblemene i norsk skole, og det kan gi plager som trøtthet, tørre slimhinner og tørr hud. Både for høy og for lav temperatur reduserer konsentrasjons- og yteevnen.

Formål

Undersøke temperaturforholdene i klasserommet og gi innsikt i hvordan temperaturen påvirker helse og arbeidsevne. Lære om Opplæringslovens § 9a og kravene til det fysiske innemiljøet på skolen.

Gjennomføring

Mål temperaturen i klasserommet en gang pr. skoledag i minst en uke (ukemålinger) eller en gang pr. skoletime (dagsmålinger). Gjennomfør målingene ved normal aktivitet i klasserommet. Gjør målingene i slutten av timen før vinduene åpnes og elevene forlater klasserommet.

Resultater

Informasjon om temperaturforholdene i klasserommet som grunnlag for diskusjon om årsaker og vurdering av tiltak for å forbedre temperaturforholdene.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Tordenskjoldsgate skole in Norway, (12.11.2010)
  2. Tordenskjoldsgate skole in Norway, (12.11.2010)
  3. Hov ungdomsskole in Norway, (04.12.2009)
  4. Hov ungdomsskole in Norway, (04.12.2009)
  5. Fjellhamar skole in Norway, (10.11.2009)