miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Helse, inneklima og skolemiljø > Inneklima > Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet

Aktivitet:

Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet

Et av kravene til skolenes fysiske innemiljø i Opplæringslovens § 9a er at luften skal være frisk og god å puste i og ikke inneholde skadelige stoffer eller gasser. Karbondioksid er i seg selv ikke direkte helseskadelig, men konsentrasjonen av denne gassen sier noe om hvor god luftkvaliteten er, og om det er behov for bedre frisklufttilførsel.

Formål

Undersøke luftkvaliteten i klasserommet ved å måle CO2-konsentrasjonen i innelufta og gi innsikt i hvordan luftkvaliteten påvirker helse og arbeidsevne. Lære om Opplæringslovens § 9a og kravene til det fysiske innemiljøet på skolen.

Gjennomføring

Mål CO2-konsentrasjonenen i klasserommet ved normal aktivitet i klasserommet. Gjør målingene i slutten av timen før vinduene åpnes og elevene forlater klasserommet.

Resultater

Diskuter måleresultatene deres i lys av nasjonale normer for innendørs CO2-nivåer og bidrag fra andre skoler. Diskuter mulige årsaker for svingninger i CO2-nivå og vurder om det trengs tiltak for å bedre luftkvaliteten.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Tordenskjoldsgate skole in Norway, (12.11.2010)
  2. Tordenskjoldsgate skole in Norway, (12.11.2010)
  3. Hov ungdomsskole in Norway, (04.12.2009)
  4. Hov ungdomsskole in Norway, (04.12.2009)
  5. Fjellhamar skole in Norway, (10.11.2009)

Prosjekter og kampanjer

  1. Pågående prosjekter og kampanjer som denne aktiviteten inngår i:
  2. Forskarfredag 2009