miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Helse, inneklima og skolemiljø > Undersøk miljøforhold ved skolen

Aktivitet:

Undersøk miljøforhold ved skolen

Universell utforming betyr at produkter, bygninger og uteområder skal utformes på en slik måte at alle mennesker, både barn, eldre og ulike grupper funksjonshemmede skal kunne bruke dem på en likestilt måte. Andel av mennesker med astma- og allergiplager øker. Materialer som benyttes, ulike plantetyper, avgassingsstoffer o.l. kan fremkalle reaksjoner som irritasjon i slimhinner i øyne og luftveier, eksem, hodepine, konsentrasjonsvansker m.m. Barn og unge er særlig utsatt. Et godt inneklima er viktig for trivsel, arbeidseffektivitet og livsutfoldelse for alle, men det er spesielt viktig for hjerte-/lungesyke og astmatikere.

Formål

Undersøke viktige miljøforhold i skolebygningen og skolens uteområde som kan gi plager, spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne knyttet til miljø (overfølsomhet for luft og materialer). Lære om hva Universell utforming er og bidra til bevisstgjøring og holdningsskaping ved å øke forståelsen for de begrensninger og utfordringer som elever med ulike funksjonshemninger møter i skolemiljøet.

Gjennomføring

Undersøk luftkvaliteten i klasserommet ved å utføre eller benytte tidligere resultater fra aktivitetene ”Mål temperatur i klasserommet” og ”Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet”. Mål høyden og arealet av klasserommet og undersøk om det finnes vedlikeholdsrutiner for ventilasjonsanlegget. Undersøk beplantningen i skolens uteområde og mål avstanden fra eventuelle allergene arter til klasserom og oppholdsarealer. Sammenligne resultatene med krav til byggverk og utearealer i ”lovverket” og foreslå løsninger som bedrer tilgjengeligheten.

Resultater

Informasjon om miljøforhold i skolebygningen og skolens uteområde som grunnlag for diskusjon og vurdering av tiltak og løsninger som bedrer miljøforholdene ved skolen.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Siste registreringer

  1. Frogn videregående skole in Norway, (05.03.2009)
  2. Frogn videregående skole in Norway, (05.03.2009)
  3. Frogn videregående skole in Norway, (05.03.2009)
  4. Frogn videregående skole in Norway, (26.02.2009)