miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Helse, inneklima og skolemiljø > Trafikksikker skoleveg

Aktivitet:

Trafikksikker skoleveg

Et av kravene til skolenes fysiske utemiljø i Opplæringslovens § 9a er at uteområdene skal være utformet slik at elevene er sikret mot trafikkfare og at skolen skal ha trafikksikre tilførselsveger. Barn og unge har ikke forutsetninger for å mestre kompliserte trafikksituasjoner i samme grad som voksne.

Formål

Kartlegge hvilke skoleveger som benyttes og undersøke sikkerheten på skolevegene. Foreslå tiltak for økt trafikksikkerhet. Lære om Opplæringslovens § 9a og kravene til det fysiske utemiljøet på skolen.

Gjennomføring

Tegn inn på et kart skolevegene elevene benytter når de går eller sykler til skolen. Marker gang- og sykkelveger og steder hvor de føler seg utrygge i trafikken. Undersøk sikkerheten på skolevegen med hensyn til fortau, gang- og sykkelveger, gangfelt, trafikklys og andre sikkerhetsfaktorer. Diskuter trafikkfarlige steder og vurder hva som kan gjøres av tiltak for å bedre forholdene.

Resultater

Kart med beskrivelse av elevenes skoleveg og markeringer av forhold som har betydning for trafikksikkerheten. Forslag til tiltak for å gjøre skolevegen mer trafikksikker.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Årvoll skole in Norway, (12.12.2017)
  2. Årvoll skole in Norway, (21.11.2017)
  3. Årvoll skole in Norway, (21.11.2017)
  4. Årvoll skole in Norway, (21.11.2017)
  5. Årvoll skole in Norway, (21.11.2017)