miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Helse, inneklima og skolemiljø > Trivsel og helse > Trivsel og helse: Gjennomføring og evaluering

Aktivitet:

Trivsel og helse: Gjennomføring og evaluering

I følge Opplæringsloven § 9a-3 skal skolen aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. På samme måte som arbeidsmiljøet er viktig for at arbeidstakere skal trives og gjøre en god jobb, er skolemiljøet viktig for elevenes trivsel og prestasjoner.

Formål

Dette er den siste av aktivitetene i Trivsel og helse. Tiltakene som er planlagt i aktivitet nummer to skal gjennomføres. Denne fasen kan gå over lang tid. For å sikre at arbeidet blir fulgt opp, er det viktig å evaluere tiltakene og prosessen i arbeidet med Trivsel og helse. Her gjøres det en oppsummering og evaluering av hvordan arbeidet har gått. Dette er viktig for å se hva som fungerte, hva som eventuelt ikke fungerte og synliggjøre hva elevene kan jobbe videre med.

Gjennomføring

Tiltakene bør gjennomføres som et samarbeid mellom de ulike parter knyttet til skolen og det bør legges vekt på aktiv deltakelse både av elever, lærere, foreldre, skolehelsetjenesten og andre. Virkningene av tiltakene dokumenteres og evalueres.

Resultater

En evaluering av tiltakene. Skolen bør sørge for at tiltak som har fungert legges inn i et forpliktende dokument - en virksomhetsplan. Planen viser at det er hele skolens ansvar og sikrer at tiltak blir fulgt opp over tid.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Siste registreringer

  1. Dalgård skole in Norway, (21.08.2012)
  2. Geir Håland in Norway, (20.09.2011)