miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Interessekonflikter > Kartlegg grønnstrukturen

Aktivitet:

Kartlegg grønnstrukturen

Friluftsområder må dessverre ofte gi plass for utbygging i form av bygninger eller parkeringsplasser. Disse har stor betydning for nærmiljøet, siden de tilbyr muligheter for lek, mosjon og avslapping. Hvordan er det i området deres? Er det langt fra skolen til nærmeste grøntområde? Hva brukes disse til, og hvordan kan vi ta vare på dem?

Formål

Kartlegge hva som finnes av grøntområder i nærmiljøet. Registrere elevenes tilgang til naturpregede områder. Foreslå tiltak for å ta vare på dem.

Gjennomføring

Ta utgangspunkt i bydelen eller tettstedet der skolen befinner seg og kartlegg alle grøntarealene som ligger i nærheten. Tegn inn parker, enger og andre grønne, naturpregede områder på et kart og mål hvor langt det er fra skolen til nærmeste grøntområde.

Resultater

Registrer resultatene fra arbeidet inn i skjemaet. Resultatene vil kunne bli brukt av diverse aktører til å se omfanget og betydningen av grøntområder.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Stinta skole barne- og Ungdomstrinnet in Norway, (15.04.2015)
  2. Stasjonsfjellet skole in Norway, (14.09.2004)