miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Energi > Lag økoprofil for en skole

Aktivitet:

Lag økoprofil for en skole

Økoprofil er en ny metode som er utviklet for å foreta miljøvurdering av næringsbygg og boliger. Verktøyet som presenteres her, er en forenklet versjon som kan benyttes for skoler. Gjør en befaring på din skole der dere gir poeng ut fra punktene i det oppsatte befaringsskjemaet. Vurder deretter skolens økoprofil ved hjelp av beregningsskjemaet.

Formål

Kartlegge miljøbelastningen for en skole etter gitte parametrer, og få trening i å hente inn og bearbeide data.

Gjennomføring

Elevene befarer en skole ut i fra eksisterende Økoprofil-kriterier.

Resultater

Elevene rapporterer sine vurderinger av skolens økoprofil til databasen i følge kategorier gitt i registreringsskjemaet.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Bodin videregående skole in Norway, (10.05.2009)