miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Avfall og gjenvinning > Farlig avfall på skolen

Aktivitet:

Farlig avfall på skolen

Kvar blir det av gamle kjemikalierestar frå naturfagrommet? Vert skvettane av white-spirit og andre løysemidlar helt i vasken eller i do? Kvar hamnar utgåtte lysrør og sparepærer? På alle skular fins ei mengd produkt som på grunn av miljøskadelige innhald krev spesialhandsaming når dei skal kasserast.

Formål

Elevane får kjennskap til kva som vert rekna som farleg avfall, og korleis det bør handsamast. Skulens sin bruk og oppbevaring vert kartlagd av elevane og dei får kjennskap til helse- og miljøfarar som kan være knytt til bruk av kjemikalie.

Gjennomføring

Aktiviteten går ut på å undersøkje korleis farleg avfall vert handsama på skulen og utvikle betre rutinar for oppbevaring og kassering.

Resultater

Elevane sine funn skal fyllast inn i skjema og kan brukast til samanlikning med andre skular eller følje med skulens utvikling over tid. Det kan vere interessant å nytte resultata som grunnlag for å forbetre tilhøva på skulen dersom det er behov for det.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Siste registreringer

  1. Skogfoss skole in Norway, (13.05.2008)
  2. Leikanger ungdomsskule in Norway, (13.02.2004)
  3. Trintom skole in Norway, (03.04.2001)