miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Vannressurser > Påvirkning fra landbruk > Bakgrunnsstoff

Påvirkning fra landbruk

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Inngrep og utslipp påvirker vassdragene
Store deler av norsk vassdragsnatur er i dag påvirket av ulike inngrep som skyldes arealbruken langs vassdraget og den mangfoldige bruken av vassdragsressursene. I løpet av dette århundret har særlig vannkraftutbygging, moderne landbruksdrift og omfattende veibygging endret naturtilstanden i norske vassdrag.

Lenker

En reise i vannets historie
Serien "En reise i vannets historie" som ble sent på NRK er solg til mer enn 40 TV-stasjoner. Den kan bestilles på engelsk på denne siden.

Miljøstatus i Norge: Tilførsel fra landbruk
Jordbruksarealer i drift utgjør ca 10,4 millioner dekar eller omtrent 3 prosent av Norges totale areal i følge SSBs landbruksstatistikk for 2005.

Litteratur

: Enkle undersøkelser av bekker og tjern
NIVA og SFT 1989

NVE: Inngrepsindikator for vassdrag
Nyttig ved registrering og vurdering av inngrep. NVE-publikasjon nr. 2-1996.