Hopp til hovedinnhold

Flora

Ressurser på miljolare.no relatert til emneordet «flora»:

Aktiviteter

Fenologi
Fotoherbarium
Følg et tre gjennom årstidene
Følg naturen året rundt
Grønn skolegård
Inviter til naturvandring
Kartlegg planter i utvalgte naturtyper
Når kommer våren?
Plankton i ferskvatn
Plankton i marint miljø
Planter i bymiljø
Planter i og ved ferskvatn
Planter i og ved saltvatn
Planteregistreringer
Påvekstorganismar i ferskvatn
Store gamle trær

Fagstoff

Berggrunn og plantevekst
Brukar vi tang og tare i mat?
Byens planteliv
Planteplankton i ferskvatn
Planteplankton i sjøen
Planter i fjøra
Planter i og ved ferskvatn
Påvekstorganismar i ferskvatn
Systematisk artstre
Våtmark og myr - dei mest truga naturtypane våre


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å