miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Kartlegg planter i utvalgte naturtyper

Aktivitet:

Kartlegg planter i utvalgte naturtyper

Noen naturtyper må tas spesielt godt vare på. De kan være viktige for å opprettholde det biologisk mangfoldet i naturen, og mange er kulturmarker som har blitt formet gjennom menneskelig skjøtsel i historisk tid, men som nå er på tilbakegang fordi driftsformene i landbruket blir endret. I denne aktiviteten er det valgt ut syv slike naturtyper som er spesielt viktige å ta vare på.

Formål

Identifisere sju spesielt verneverdige naturtyper og lær mer om den historiske bruken av disse områdene.

Gjennomføring

Kartlegge plantediversiteten som er karakteristisk for området. Bruke denne informasjonen til å vurdere verdien av arealet.

Resultater

Samle mest mulig data fra området som legges inn i databasen. Hver naturtype har eget skjema.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Lunner barneskole in Norway, (24.09.2013)
  2. Lunner barneskole in Norway, (24.09.2013)
  3. Lunner barneskole in Norway, (24.09.2013)
  4. Lunner barneskole in Norway, (24.09.2013)
  5. Lunner barneskole in Norway, (24.09.2013)