miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Store gamle trær

Aktivitet:

Store gamle trær

Gamle trær kan være viktige som leveområde for sjeldne arter av sopp, lav, mose og insekter, og kan også være viktige for fugler og flaggermus. Hule trær er spesielt verdifulle. Alle kommuner er bedt om å kartlegge gamle trær når de skal skaffe oversikt over naturtyper med særlig verdi for biologisk mangfold. Skolen kan bidra til denne kartleggingen ved å finne fram til store, gamle trær og registrere opplysninger om disse i Nettverket.

Formål

Undersøke hvilken tilstand treet er i, hvor høyt det er, hvor gammelt det er og hvem som lever i og på treet.

Gjennomføring

Prøv å finne fram til det største og eldste treet i bydelen eller bygda og foreta en registrering ved hjelp av registreringsskjemaet.

Resultater

Legg inn art, lokalitet, størrelse og alder i databasen. Diskuter forskjellen mellom unge og gamle trær og deres funksjon i økosystemet.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Jørpeland ungdomsskole in Norway, (17.06.2021)
  2. Jørpeland ungdomsskole in Norway, (11.06.2021)
  3. Jørpeland ungdomsskole in Norway, (11.06.2021)
  4. Jørpeland ungdomsskole in Norway, (11.06.2021)
  5. Jørpeland ungdomsskole in Norway, (11.06.2021)